Profezia e apocalittica: secondo semestre 2006-07
Charles Conroy [www.cjconroy.net/pr-it/pr00a.htm]Amos 7,14-15*: testo ebraico trascritto e traduzione letterale


v. 14b

...lō’ nābî’ ’ānōkî

welō’ ben nābî’ ’ānōkî

non "nabi" io

e-non figlio-di "nabi" io

v. 14c kî bōqēr ’ānōkî ... ma pastore io ...
v. 15a wayyiqqāhēnî YHWH ... (e) mi prese Jahvé ...
v. 15b wayyō’mer ’ēlay YHWH e-disse a-me Jahvé
v. 15c lēk hinnābē’ ... va' profetizza ...